Milan Bizoň a ing. Josef Vacek při péči o holubi na cestě do Anglie